Blog

Čtete Svět podle Rafaela. Blog pro inspiraci i zamyšlení...

  • Podzim

Říjen 17

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Úterý, Říjen 17, 2017 - 13:03

...tak už je Podzim. Tak rychle se vrátil! A vy, máte se fajn? ...daří se? ...sníte své touhy?
Pak je tedy jen otázkou nějaké té chvíle, než se dotknou vaší reality! Vytrvejte a otevřte se plodům svých snah. Ať už chutnají jakkoliv, máte možnost zvolit, co s nimi. Rozhodnout se a v důvěře dovolit, aby vás sám Život dovedl tam, kde na vás čeká vše, co potřebujete. Nedělejte si o tom představy. Začněte tím, že připustíte, že je to možné... Integrujte to do svého vědomí a začněte se rozhlížet. Netísněně. Těšíc se na to, čím vás život překvapí. A stane se to...

Pokračovat ve čtení...
  • Je čas skočit!

Srpen 17

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Úterý, Srpen 1, 2017 - 16:07

"Naše životy budou vypadat tak, jak vypadá náš zájem o život. Naše realizace začíná tam, kde začíná naše ochota hýbat se, rozvíjet, růst a překonávat sami sebe. Pohyb z jednoho bodu do druhého je otázkou naší ochoty či schopnosti dovolit pohyb..."

Rafael & EUVIGRA.org

Pokračovat ve čtení...

Červenec 17

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Sobota, Červenec 1, 2017 - 22:51

"...Máš pocit, že to nejde? Máš pocit, že to trvá moc dlouho? ...A musíš, nebo chceš? Máš, nebo můžeš? Musíš, nebo smíš? Reaguješ, nebo tvoříš? Přežíváš, nebo žiješ? A jsi tehdy, nebo nyní? Jsi snad teprve , nebo právě teď? Jsi? Co to změnit? Hned. Teď! Nemusíš nic - jen tu změnu dovol. Nikoliv ve své mysli, která se bojí, nikoliv v pozitivních afirmacích, které předstírají, nikoliv v umělých cvičeních, která uspávají. Ve svém vědomí, které prostupuje vše, čím jsi!

Pokračovat ve čtení...

Červen 17

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Sobota, Červen 3, 2017 - 09:07

„...vzdej se svých představ, svých očekávání, svých předsudků a svého strachu. Ať už jde o cokoliv. Vzdej se své potřeby vědět všechno lépe. Povol... Naslouchej a vynech svá přání; ta patří tvé mysli. Vzdej se své posvátné touze; sídlí ve tvé duši. Hledej ji! Slyš ji! Následuj ji! A potom; potom se znovu zrodíš. Silný či silná v sobě. Svým duchem zasahující do netušených výšin, které ti potom vyjdou vstříc... " Rafael & EUVIGRA.org

Pokračovat ve čtení...

Květen 17

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Středa, Květen 3, 2017 - 09:09

"...co tolik naléhavě potřebuje každý z nás? Především konečně potkat a milovat sebe sama. Uvolnit se, nechat dosednout prach na svých neklidných cestách, úlevně vydechnout a nově se nadechnout. Pro sebe samotného, pro sebe samotnou. Pro chvíli v níž si sami sebe všimneme. Pro Teď a Nyní.

Přestat úpěnlivě vymýšlet a budovat rozumová "Coby kdyby"... Přestat život řešit a stát se jím. Povolit své napětí a začít vnímat. Sebe samotné. Své skutečné a ryzí touhy. Své skutečné potře...by a sny. A ty se nebát nechat odít do povzbuzujících myšlenek. ...to ostatní, to pak bude následovat samo.

Pokračovat ve čtení...

Jarní Rovnodennost

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Neděle, Březen 19, 2017 - 16:44

…síla Jarní Rovnodennosti, s jejímž příchodem se kolem nás rozhostí vláda Jara, nás již pomalu, ale jistě zve, abychom, v souladu s rytmem Stvoření, rozvinuli svou aktivitu ve směrech, které v nás uzrávaly v čase hlubokého ticha Zimy. Dostává se nám mocného impulzu, abychom se rozeběhli nově zvolenými směry a začali zhmotňovat vše, co si v nás žádá pozornost a prostor. 

Pokračovat ve čtení...

Ke kořenům nemoci

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Pátek, Leden 6, 2017 - 10:01

Ke kořenům nejen onkologických onemocnění - Proč se to děje a proč dětem? Jaký to má smysl?
 
PODĚBRADY 21.12.16, Benefiční vystoupení na podporu Nadačního fondu Šance onkoláčkům

Pokračovat ve čtení...

O Člověku a Andělech

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Středa, Leden 4, 2017 - 21:55

HAVLÍČKŮV BROD, 12.12.2016 - Jak se lze léčit? A co Andělé?
Setkání Rafaela a Gabriely Filippi nad tématy o Andělech a Andělech strážných, ale také o duši zvířat, duchovních průvodcích a podstatě člověka.

Pokračovat ve čtení...

Zhmotněme svou lásku

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Středa, Listopad 16, 2016 - 08:53

Železný Brod, 11.11.16 -  O léčení vědomím, barvách jako nástroji sebepoznání a také o působení tónů a tvarů si povídají Colorolog Rafael EbRampti a hudební skladatel a režisér Zdeněk Zahradník, kteří byli hosty Léčivého divadla Gabriely Filippi.

Pokračovat ve čtení...

Člověk a jeho Barva

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: Sobota, Říjen 22, 2016 - 01:50

Zákony fyziky říkají, že žádná energie se neztrácí. Každá energie je za splnění určitých předpokladů měřitelná a různě se manifestující. Jedním z jejích projevů může být i Barva, která svým barevným tónem zrcadlí například sílu či intenzitu dané energie. Energie s nižší pohyblivou silou či „živostí“ se projevují barevně jinak než energie nesoucí mocnější náboj či impulz. Vzpomeňme plameny ohně. I ty mohou mít různé zabarvení, které vždy odpovídá vytvořeným podmínkám. Druh a kvalita dřeva, povětrnostní vlivy, do ohně vhozené materiály, apod., to vše ovlivňuje kvalitu vznikající energie a tím také jejího barevného projevu.
 
Nejinak je tomu u člověka.

Pokračovat ve čtení...

Stránky