Rafael EbRampti & EUVIGRA
Barvy osobnosti

Čtete Svět podle Rafaela. Blog pro inspiraci i zamyšlení...

Barvy osobnosti

Autor: © Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Publikováno: October 02, 2016 11:54 AM

Barvy osobnosti?

Barvy osobnosti nemají nic společného s tím, co se nazývá například Barevná typologie. Výpovědní hodnota této služby je mizivá. Snaha o zařazení člověk do různých typologických kategorií, většinou je to Jaro, Léto, Podzim Zima, skrze škálu například barevných šátků, musí selhat už ve chvíli kdy se k ní přistupuje. Také se se závěry takové činnosti ztotožní jen málo kdo. Většinou taková snaha končí smířlivými slovy, "…, ale to nejsem prostě já.“

V rámci těchto služeb se postupuje tak, že někdo z vnějšího světa vyhodnotí a doporučí jaká Barva pro vás je či není vhodná. To se nakonec může stát základem pro formování šatníku, apod. Tento přístup svým způsobem funguje. Vhodně volenými Barvami se skutečně dá vzbudit požadovaný dojem. V těchto případech se však nebavíme o Barvách osobnosti, ale o barvě kostýmu, majícího jasný cíl: vzbudit takový dojem, který danému člověku pomůže získat to, oč usiluje. Třeba smlouvu nebo kontrakt. Nebo vzbudit zdání serióznosti, otevřenosti, uzavřenosti nebo například odstupu. To vše samozřejmě vhodně volenými Barvami a jejich kombinacemi docílit lze, ale nic z toho není o osobnosti toho, kdo takové znalosti využívá.

 

Skutečné Barvy osobnosti

Skutečnou výpovědní hodnotu o osobnosti člověka mají Barvy pouze tehdy, pokud si je člověk volí a vybírá sám. Z Barev, které doporučil kdokoliv vně daného člověka, lze vyčíst zejména a především to, jak daného člověka vnímá ten, kdo Barvy vybral. To pro daného člověka nemá žádnou trvalou hodnotu, byť je mu to krátkodobě „prospěšné“.

Základem Výkladu osobnostních Barev tedy není komukoliv Barvy doporučovat či vybírat, ale pomoci mu pochopit proč k určitým Barvám tíhne a naopak. Pomoci mu pochopit, že jeho sklon k určitým Barvám vypovídá o jeho sklonu k určitým životním tématům či oblastem, nebo naopak. o vyhýbání se jim. Pokud tedy člověk ve svém životě hledá odpovědi na to, proč v jeho životě převládají určité okolnosti a jiné tam postrádá, jeho barevné volby mohou být k tomuto pochopení vodítkem.

Na krásno vám může celý svět předkládat, že ta Oranžová vám prostě nesluší, ale co naplat, co dělat, když je pro Vás tak neodolatelná a VY SE v ní CÍTÍTE. Chápete význam těch slov? Cítíte se v té Barvě. Důležitá jsou první dvě slova – cítíte se. A právě tato skutečnost má obrovskou výpovědní hodnotu. Identifikace této volby, ve vztahu k tomu, k jaké životní oblasti se daná Barva vztahuje, pro vás má smysl a význam a o vaší osobnosti ledacos vypovídá.

Osobnostní Barvy se tedy nehledají, ale identifikují. Nepředepisují se, ani nedoporučují. Vyplývají z vás samotných. Váš vztah k jednotlivým Barvám o Vás říká úplně vše. Musí to však být Barvy, které si volíte sami, ne ty, které vám kdokoliv vybere či doporučí. Jak již bylo zmíněno, na těchto doporučeních by se dalo identifikovat pouze to, jak vás vnímá ten, kdo vám je doporučuje. O Vás nevypovídají téměř nic.

Výpovědní hodnotu mají pouze takové Barvy, které ve vás vzbuzují patřičnou odezvu. Na které reagujete. V obou pólech, tedy jak v rovině nadšení tak i odmítání. V rámci identifikace a výkladu osobnostních Barev se nevyhodnocuje pouze jedna Barva. Vyhodnocuje se jich celkem 12. Zde již rozumový kalkul nemá možnost cokoliv skrývat, neboť vyhodnotit vztah mezi dvanácti barvami rozumem neleze. K tomu je třeba vnímavost, cit a ten se nedá naučit ani obelstít.


O autorovi

Obrázek uživatele © Rafael EbRampti
Rafael EbRampti - Člověk s přirozeně probuzenou schopností velmi hlubokého a empatického vhledu do souvislostí, zákonitostí a mechanismů spletitých tkaniv života, podstaty člověka a vůbec všeho, co souvisí s jeho existencí. Působí jako učitel v oblasti lidské spirituality, jako lektor vede kurzy, sebezkušenostní semináře a workshopy. Je zakladatelem nauky Colorologie® a obecně prospěšné organizace EUVIGRA - Eu Vicus Graliae z.s..