Konzultace s Rafaelem

Čtete Svět podle Rafaela. Blog pro inspiraci i zamyšlení...

Konzultace s Rafaelem

Autor: EbRa | EUVIGRA.org

Publikováno: October 02, 2016 11:47 AM

Konzultace vede člověka k tomu, aby žil v souladu se smyslem a účelem svého života, aby dokázal vidět všechny případné překážky takové, jaké skutečně jsou, našel cestu jak je zvládat, pochopil jejich smysl a přínos a tak je postupně zvládl. Výklad podává informace o podstatě a možných příčinách všeho, co se v životě člověka objevuje. Informuje o ponaučeních, která v jednotlivých výzvách čekají, o tom, co se lze ještě naučit, co rozvinout, poukazuje na skryté potenciály, kvality a konečně, s ohledem na spirituální, emocionální, mentální a tělesné roviny daného člověka naznačuje, jakým směrem se za daných okolností s největší pravděpodobností bude jeho další cesta ubírat.
 
„Individuální, osobně laděná Konzultace je jednou z forem interakce umožňující nahlédnout na jakoukoliv životní situaci v souvislostech nepostrádajících žádný z aspektů, jimiž je život nás všech formován a utvářen. Naší realitu utváří soutok emocionálních (duševních), citových (duchovních) a v neposlední řadě fyzických aspektů nás samotných. Smyslem konzultace je pomoci vám nahlédnout na vzájemnou interakci těchto aspektů.  Díky tomu pak můžete sami pro sebe určit, jak chcete na své cestě pokračovat. Vědět, že si za vše můžeme sami nestačí. Ne vždy jsou bolavá kolena o tématech pokory, stejně jako bolavé oko nemusí nutně znamenat, že nechci něco vidět. Je třeba pochopit. Právě toto pochopení pak může být ukazatelem cesty ke změně či naplnění.“ Rafael EbRampti
 
 • Délka osobní konzultace je v rozsahu od 45 minut. V případě potřeby se může prodloužit. Rozsah Konzultace za všech okolností reflektuje skutečné potřeby toho, kdo konzultaci absolvuje.
   
 • Cílem není nutně analyzovat vaší minulost ani věštit budoucnost. Konzultace vám může pomoci pochopit přítomnost, neboť je to ona kdo je výsledkem toho co bylo a základem toho, co bude. S ohledem na panující okolnosti vám pak mohou být naznačeny tendence, kam se situace za daných podmínek může vyvíjet.
   
 • Konzultace není zpovědí, to znamená, že není potřeba o sobě cokoliv říkat. Poví to za vás vámi volené Barvy. Vyhodnocení jejich vzájemných vztahů, souvislostí mezi nimi, jejich rovin, apod., týkajících se výhradně vaší osoby, sami poskládají témata či okruhy témat, která mohou a mají zaznít. Vaše barevné volby, které před zahájením setkání sami učiníte, jsou klíčem k tomu co je pro vás aktuálně podstatné a naopak.
   
 • Konzultace není léčením v běžně pojímaném smyslu ani není jejím cílem cokoliv vyvolávat a jitřit. Přesto se mohou Rafaelova slova dotknout citlivých míst. To však není prvoplánovým smyslem konzultace. Zazní jen takové věci a témata, která dotyčný sám otevře – svými Barvami.
   
 • Konzultace je hrazenou službou v rámci poskytování služeb na podporu osobního rozvoje. Výše finančního vyrovnání za poskytnutou službu je stanovena dle jejího časového rozsahu a náročnosti. Základní sazba činí 1.400,- CZK. Časový rozsah nad rámec 45 minut se účtuje 300,- za každých započatých 15 minut*. Stanovená platba se může lišit s ohledem na podmínky, za nichž je Konzultace vykonávána; zejména v případě výjezdu či účasti na akcích a událostech pořádaných u třetích osob.

* uvedené je platné od 1.9.2017

 • Na Konzultaci je třeba se předem objednat. Prostor pro jakákoliv setkání, včetně Konzultací, zastřešuje zpravidla EUVIGRA, která je výchozím bodem a místem Rafaelova působení a práce s lidmi. EUVIGRA sídlí na pomezí Vysočiny, v Červeném Hrádku u Nové Říše. Jinou formou jsou pak Konzultace pořádané na různých místech, kde je pak třeba termín sjednat s organizátorem akce či události či u pověřené osoby, která je u takové akce vždy uvedena s kontaktem.

   

 


 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

 • Jak a kde mohu konzultaci absolvovat?

Prostor pro jakákoliv setkání, včetně konzultací, zastřešuje zpravidla EUVIGRA, která je výchozím bodem a místem Rafaelova působení a práce s lidmi. EUVIGRA sídlí na pomezí Vysočiny, v Červeném Hrádku u Nové Říše (PSČ 58865 a 38001). 
Jinou formou jsou pak konzultace pořádané na různých místech, kde je pak třeba termín sjednat s organizátorem akce či události či u pověřené osoby, která je u takové akce vždy uvedena s kontaktem.

 • Co je základem konzultace?
Rafaelův přístup se zakládá na skutečnosti, že jediný podstatný okamžik je ten, který právě prožíváte tam, kde jej prožíváte. V něm leží veškeré odpovědi i veškerá řešení. První krok tedy spočívá v tom, pomoci vám v souvislostech pochopit co a proč se děje. Díky tomu lze snáze uchopit to, odkud to pramení a zcela jasně rozpoznat, kam to vede či povede. Zbytek je na vaší svobodné vůli a schopnosti činit volby nasledované rozhodnutím a skutkem.
 
 • Vím, že potřebuji vyčistit minulost / minulé životy... Můžete mi pomoci?
Součástí Rafaelova působení není snaha vracet člověka do minulosti ani uměle cokoliv vytahovat, čistit či jakkoliv kohokoliv vést k znovuprožívání čehokoliv, co je s minulostí spojováno. Pokud ve své přítomnosti zaujmete nové životní postoje, ztrácí veškerá minulost jakýkoliv vliv a není třeba se k ní vracet; vyjma trvale živoucí zkušenosti, kterou vám darovala. Cokoliv podstatného je teď, nikoliv tam kdesi. Jediné, co člověk skutečně potřebuje pochopit a uchopit je jeho přítomnost. Ta je často zastřena právě pátráním v minulosti, nebo vyhlížením budoucnosti. Minulost může být zdrojem zkušeností, plánovaná budoucnost zdrojem inspirace, ale život se odehrává pouze teď, v přítomnosti.
 
 • Vím, že za mé problémy může mé dětství, rodina, matka, otcec, šok v dospívání... Můžete mi pomoci?
Za to jak se cítíte nemůže vaše minulost, ani kdokoliv či cokoliv co jí bylo součástí. To je největší omyl, který živí mnoho terapeutů a konzultantů. Rozhodující je pouze to, jak jste se k čemukoliv, co je součástí vaší minulosti, postavili vy sami. Jaké postoje jste si ve vztahu k minulosti zformovali a jaké jsou ve vás živé. Ony pak formují vaší přítomnost a zkreslují pohled na to, kam kráčíte ve vztahu ke své budoucnosti. Za svůj život jste odpovědni pouze vy a jediného koho lze volat k odpovědnosti jste vy sami. Cesta ke spokojenému životu v přítomnosti tedy nevede přes nutnost jitřit minulost se vším co k ní patří, ale přes nutnost uvědomit si, jak jste se ke všemu, co jste na těchto cestách potkali, postavili. A právě o tom svědčí vaše přítomnost, od které se bude odvíjet vše, co přijde. Středobodem vašeho života jste vy. Ne to co jste udělali nebo neudělali, ani to, co kdo udělal nebo neudělal vám a už vůbec to nemůže být to, co pro sebe vyhlížíte.
 
 • Mohu konzultaci absolvovat s doprovodem?
Rafael přítomnost u osobních konzultací nedoporučuje a to ani v případě partnera. Konzultace se dotýká nejniternějších osobních a existenčních aspektů daného člověka a v zájmu zachování otevřeného, upřímného a uvolněného přístupu není žádoucí tyto skutečnosti sdílet s kýmkoliv dalším. U konzultace týkající se například partnerství jí tito mohou absolvovat společně, avšak pouze za předpokladu, že je to potřeba obou a mají oba potřebu vzájemný vztah řešit. Pokud si jednotlivec potřebuje v rámci vztahu vyřešit sebe, je lépe absolvovat konzultaci individuálně. Přítomnost doprovodnch kamarádek či kamarádů Rafael neumožňuje.
 
 • Co děti?
Konzultaci mohou absolvovat také děti. V takovém případě, s ohledem na věk dítěte, je výklad svěřen oběma rodičům, Této fázi konzultace není dítě přítomno.
 
 • Mohu konzultaci darovat?
I když nepochybujeme o dobrém a často i oprávněném úmyslu, Rafael takové konzultace neumožňuje. Základem jakéhokoliv postupu vpřed je potřeba toho, koho se týká, nikoliv toho, kdo přihlíží zvenčí. Jen ten kdo hledá najde a tak byť může být vaše starost o druhého ryzí a upřímná, neměla by pro někoho kdo nehledá smysl. Nakonec by se obrátila proti vám. Pokud chcete pomoci, dejte dotyčnému člověku odkaz na naše stránky a ponechte na něm, jak se rozhodne. A pokud vám právě teď běží hlavou, „No to on/ona kdyby to četl/a, tak nepřijde, ale tak by to potřeboval, vím, že by mu to mohlo pomoci,“, pak jste si odpověděli. Potřebu aby přišel/a máte vy, ne dotyčný člověk.
 
 • Je konzultace hrazena?

Ano, konzultace je hrazenou službou. Informace naleznete výše.

 • Jak a kde mohu konzultaci absolvovat?

Informace naleznete výše.

 


O autorovi

Obrázek uživatele EbRa
Rafael EbRampti - Člověk s přirozeně probuzenou schopností velmi hlubokého a empatického vhledu do souvislostí, zákonitostí a mechanismů spletitých tkaniv života, podstaty člověka a vůbec všeho, co souvisí s jeho existencí. Působí jako učitel v oblasti lidské spirituality, jako lektor vede kurzy, sebezkušenostní semináře a workshopy. Je zakladatelem nauky Colorologie® a obecně prospěšné organizace EUVIGRA - Eu Vicus Graliae z.s..