"Žít svou Celistvost"

Naše aktivity, události a projekty jako Cesta pro Zkušenost a spolupráci.

Popis

Poznat znamená pochopit

Jakákoliv cesta začíná poznáním! Zejména ta k sobě sama. Pochopit podstatu a smysl své existence by si měl člověk klást jako prvořadý úkol své pozemské existence. Nejsme k tomu vedeni. Zapomněli jsme to. A tak ne vždy víme jistě proč jsme a kam vlastně skrze to vše, co ve svých snahách konáme, míříme. Z mnoha stran jsme poučováni o tom, co je a co není správné. Naše mysl se hádá se srdcem, emoce se smysly, pocity s myšlenkami, myšlenky s cítěním.; počkat, co je vlastně z mé mysli a co říká mé srdce?! Nevyznáme se v sobě, nevyznáme se v druhých a do toho všeho nad námi visí jakási nesympatická karma, na paty nám šlapou minulé životy a veškeré to snažení stále není moc 46D. Stíhá nás povinnost mít všechny a všechno rádi i když nám vadí, nutnost být tolerantními a úsměvy rozdávajícími i když se nám chce plakat, neříkat sprostá slova a hlavně, hlavně nejíst maso, protože to je pak už vyloženě peklo.
Lidé, co vlastně hledáme a kým, jako lidské bytosti,  jsme? Co je a co není naší součástí? Čím disponujeme a čím naopak vůbec ne? Poznat to, je naší povinností, chceme-li být šťastní.

Objevovat znamená prožít

Objevovat by mělo být každému člověku vlastní. Je to jeho přirozenost. Je k němu odsouzen. Přesto pro sebe OBJEVOVÁNÍ zaměnil za REAGOVÁNÍ; a to rozhodně není totéž! Reakce je vždy až druhá, je to následek. Objevování vyžaduje schopnost prožitku a prožitek je téměř vždy následkem konfrontace. Je lhostejné, zda jde o rovinu mysli, emocí, citů či fyzična. Základem objevování je tedy schopnost prožívat. Ochota sdílet a projevovat se. Objevování by mělo být přirozeným důsledkem poznávání, protože pokud jsme cokoliv poznali, to znamená pochopili, nemělo by pro nás být cesty zpět. Měli bychom být připraveni poznané objevovat ve svém prožívání.

Rozvinout znamená konat

Pouze praxe odhaluje, to čemu ROZUMÍME a co skutečně CHÁPEME. Co jsme se NAUČILI a co si OSVOJILI. Co NAPODOBUJEME a čím skutečně JSME. Je třeba psát více? Vždyť v těch slovech je vše. Rozvinout cokoliv, co jsme v prožití objevili jako na počátku poznané, je vlastně vrcholným bodem celého procesu. Vede totiž k dalšímu poznání...

Detaily

 
Zaměření projektu: SEBEPOZNÁNÍ A OSOBNÍ RŮST
Rozsah: Dlouhodobá realizace formou jednodenních, víkendových i několikadenních aktivit
Realizace formou: Kurzy, Semináře, Workshopy
Lektor: Rafael EbRampti
Copyright © Rafael EbRampti

 

 

Poznávej! Objevuj! Rozvíjej! ...rada na cestu? Zachovej pořadí!

Rafael EbRampti | EUVIGRA.org

Některé  Kurzy, Semináře a Workshopy, které jsme v rámci programu realizovali:

  • Síla Přítomnosti I., II., III., IV.,
  • Nitromalby I., II., III., IV.,
  • Cestou Barev I., II., III.,
  • Tajemství Srdce a Mysli 
  • Bod obratu
  • Sebeuskutečnění

Štítky