Ekologie

Naše aktivity, události a projekty jako Cesta pro Zkušenost a spolupráci.

Svítíme zeleně!

Autor: EbRa | EUVIGRA.org

Publikováno: Září 13, 2016 11:12 Dopoledne

Respektujeme přírodu, ceníme si životního prostoru, který smíme obývat a ctíme také Zemi, která je nám všem pozemským domovem. Poskytuje nám vše, čeho je nám na cestě za vlastním sebeuvědoměním třeba. Umožňuje nám zrát vstříc naší vlastní velikosti, poznávat, prožívat a prozřívat… ...

Pokračovat ve čtení...