rafael ebrampti & Rafaelova colorologie®

...pro vaší celistvost, emocionální, mentální, duševní, tělesnou i životní pohodu

Vydejte se vstříc
svému novému teď

"K nalezení správných odpovědí si je třeba nejprve položit správné otázky. "

Rafael | EUVIGRA.org

“Mnou nabízené služby jsou odpovědí na prosby o osobní setkání. Mohou člověka přivést k tomu, aby žil v souladu se smyslem a účelem svého života, k tomu, aby dokázal vidět své možnosti i svá omezení, byl schopen nalézt k nim cestu, pochopit jejich přínos a postupně si sám osvojil to, k čemu je svou podstatou veden a volán, co pro sebe volí, za čím chce kráčet, čemu zrát. Nenabízím terapii ani léčení. Nabízím setkání s náhledem do souvislostí, jež formují vaše teď a otevírají cestu k vašemu dalšímu kroku na cestě  k vlastnímu lidskému naplnění.”

Je-li to třeba, využívám, vedle své přirozeně procitlé vnímavosti, zkušeností a nadání vidět hluboko do podstaty člověka i spletitých tkaniv života, principy mé COLOROLOGIE® – nauky zprostředkovávající možnost snáze se identifikovat s aspekty, které se nás týkají, nástrojem, který umí každému z nás nastavit zrcadlo a především souborem principů objasňujících kompletně nejen anatomii našeho mentálního, emocionálního a duševního rozměru, ale také praktické výstupy pro zkvalitnění naší životní pohody.

COLOROLOGIE® poskytuje jasný přehled o podstatě a možných příčinách všeho, co se v životě člověka objevuje. Informuje o tom, co se lze naučit, co rozvinout, poukazuje na skryté potenciály, kvality a konečně, s ohledem na spirituální, emocionální, mentální a tělesné roviny daného člověka naznačuje, jakým směrem se za daných okolností s největší pravděpodobností bude jeho další cesta zvolenými směry ubírat….

"Pochopila a našla jsem sebe samu! Mám úplně nový život! Jak mám poděkovat? Bůh žehnej Vaší práci!"

 

"Zlobila jsem se na Vás, plakala a nakonec vděčně děkovala. 🙂 Vrátila jsem se do života. Jsem svobodná."

 

"Naše setkání mi nahradilo hodiny zbytečných psychoanalýz! Děkuji..."

 

"Nikdy mne nenapadlo podívat se na věci takovým způsobem, který jste mi nabídl a poskytl v rámci našeho setkání."

 

"...Jela jsem k vám poprvé a těšila se. Stále ve mne převládá nadšení."

 

"...to co děláte je neuvěřitelné - a já chci být u toho!"

 

"Moc Vám děkuji! Moc jste mi pomohl!"

 

"Neuvěřitelné!!! Jsem ráda, že jsem přijela."

 

"...s radostí vzpomínám na čas strávený u vás - byl plný laskavosti a přirozenosti. Jsem moc ráda, že se naše cesty setkaly."

 

"...děkuji za Vaši přednášku. I povídání při barevném rozboru bylo moc zajímavé - Vaše pojetí významu barev mne okouzlilo."

 

"Naše poslední setkání pro mě mělo obrovský přínos. Máte barevný dar. Máte barvené nadání."

 

"Nevěděla jsem kudy kam... Dnes mám úplně nový život - novou práci, novou rodinu, nové sny. Díky za tu motivaci a oporu! Stojím zase na svých nohách!"

 

"...mnoho věcí o kterých jsme mluvili jsem pochopila s odstupem času. Stále mám z čeho čerpat!"

 

"Jak mám vyjádřit svůj dík? Ukončila jsme trápení které trvalo 25 let. Přestala brát antidepresiva."

 

"...po mnoha letech domácího teroru jsem díky Vaší podpoře našla odhodlání vzít život do vlastních rukou! Vaše slova mi byla oporou. Nebylo to snadné. Dnes se vdávám. Mám nového muže, nový domov a sebe samu. Tolik Vám děkuji!"

 

"Nechápu, jak to děláte! Viděl jste mne poprvé a věděl o mne vše! Vaše slovo mi pomohlo! Díky moc!"

 

"Takto jednoduché to může být?! Neuvěřitelné! Děkuji moc!"

 

"Nebylo snadné si to vše přiznat. Nakonec jsem si to dovolil a pomohlo mi to. Můj zdravotní stav se za týden zlepšil! Děkuji! Budeme pokračovat."

 

"Váš dar je neuvěřitelný! Díky za pomoc!"

 

"Bála jsem se a měla obavy. Teď jsem vděčná za to, že jsem jim nepodlehla a přijela za Vámi. DÍKY!"

 

"Slyšela jsem přesně to, co jsem slyšet potřebovala!"

 

"Dostala jsem odpověď na vše - ani jsem se nemusela ptát. Neuvěřitelné. Děkuji!"

 

"Pomohl jste mi mé pocity pochopit a tak mne povzbudit v tom, v čem jsem měla obavy. Děkuji."

 
Rafael

Mentor osobního rozvoje, učitel v tématech zdravé tvůrčí spirituality, člověk oplývající onou vzácnou mocí měnit způsob jakým vidíme svět a především sami sebe. Colorolog®, aktivní tvůrce Prostoru EUVIGRA, zakladatel obecně prospěšné organizace Eu Vicus Graliae, manžel a především člověk inspirující svou multipotencionalitou.

“Vaše vlastní vědomí, mysl a tělo jsou klíčem k pochopení naprosto všeho, co se vás týká. Nesmí vám zůstat zahaleným tajemstvím.”

Jeho přirozeně probuzené vědomí otevírá lidskou podstatu touze a potřebě zrát své vlastní velikosti, svému určení a životnímu naplnění. Svými aktivitami vytváří příležitost k osobnímu obratu, růstu a poznání a aktivně tak pomáhá lidem měnit způsob vnímání sebe sama. Své posluchače vede k osobní svobodě, samostatnosti i plné odpovědnosti nejen za vlastní realizaci a život, ale také Existenci a Svět, jehož jsou součástí.

Své vědění často sdílí prostřednictvím symbolického jazyka Barev a pro tyto účely zformoval svou vlastní metodu práce. Nástroj a nauku zprostředkovávající vhled nejen do podstaty lidského života, ale také světonázorových témat a vůbec všeho, co formuje lidskou existenci – Colorologii®.

O Rafaelovi více...

Rafael člověku zprostředkovává příležitost nahlédnout na svůj život a svou existenci v nových souvislostech a tím pro sebe nalézt vše, co plyne z potřeb jeho lidské podstaty. Práci s lidmi a poskytování služeb osobního charakteru se věnuje více než 20 let, z toho 12 let provozoval centrum zaměřené na péči o vnější i vnitřní krásu člověka, 6 let působil jako odborný konzultant a jako hlavní lektor vzdělávací  akademie, kde vytvářel a vedl odborné vzdělávací aktivity. Je autorem několika seminářů pro odbornou i laickou veřejnost. Cenné zkušenosti pro práci s lidmi získal díky svému mnohaletému cestování, kdy měl možnost poznávat různorodost lidské mentality, psychiky, úrovně vědomí i přístupu k životu. Osobně považuje tuto zkušenost za to nejcennější, co mu Život daroval.
V současnosti své působení rozvíjí na Vysočině, v Červeném Hrádku u Nové Říše, kde působí se svou rodinou a kde ho vyhledávají lidé všech věkových kategorií, zejména pro jeho empatii, dar slova, moudrost a hloubku poznání. V jeho blízkosti lidé nalézají klid, vnitřní jasnost a naplnění, které je inspiruje k vlastnímu rozvoji. Pro své posluchače je zdrojem nejen hlubokého poznání, ale také inspirace pro běžný, praktický život nepostrádající duchovní rozměr, pro některé je pak výzvou vzbuzující neklid, volající k probuzení a obratu.
Příležitostí k setkání s Rafaelem jsou například veřejné rozhovory realizované pod názvem SESEDNUTÍ, kde zodpovídá dotazy svých posluchačů, jinou formou jsou osobní setkání ve formě KONZULTACE. Více naleznete také v kalendáři Akcí a Událostí.

)(

“Věnovat pozornost svému osobnímu růstu, vědomě pracovat na rozšiřování svých obzorů a horizontů, učit se život vnímat v souvislostech a dbát na růst svého skutečného lidského rozměru je tím nejpřirozenějším projevem toho, že žijeme a zrajeme své existenci. Někdy může být této poctivé snaze pohled z druhé strany stolu, tkř., nejen cennou oporou ale také cenným zrcadlem toho, jak si ve svých snahách stojíme… “

Má životní realita?

%

bdělá, vědomá Přítomnost

Mé služby se opírají o více než:

let aktivní práce s lidmi

Naslouchal jsem při více než:

Osobních konzultací

Jsem autorem více než:

Seminářů osobního rozvoje

Mluvím plynule jazykem:

Barev

Má přítomnost na soc. sítích?

%

Najdete mě s lidmi nebo u včel

Základní defince nabízených služeb

b3lineicon|b3icon-atom||Atom

Přínos

…podpora ve snaze pochopit svou  přítomnost, neboť je to ona kdo je výsledkem toho co bylo a základem toho, co bude. S ohledem na panující okolnosti vám mohou naše služby naznačit tendence, kam se vaše životní situace či aktuální téma může za daných podmínek vyvíjet a ubírat a díky tomu nabídnout příležitost nalézt pro sebe ty správné odpovědi.

b3lineicon|b3icon-desk-lamp||Desk Lamp

neinvazivně a Bez zpovědi

…to znamená, že není potřeba o sobě cokoliv říkat. Poví to za vás vaše barevné volby – vstupní vklad pro rozbor vaší životní polohy či situace za pomoci Colorologie®, která v rukách svého autora nabízí vhled a interpretaci okolností panujících na vaší životní cestě. Díky tomu jim lze snáze porozumět a dospět k výstupu, který nabízí řešení.

b3lineicon|b3icon-target||Target

Smysl a Cíl

Cílem je poskytnou vám odpovědi v souvislostech a tím tedy ucelený náhled na cokoliv, co je předmětem vašeho zájmu a pomáhá definovat to, kde na své životní cestě jste. Cílem není cokoliv vyvolávat, jitřit ani pátrat v minulosti. Přesto se mohou cíleně pronesená slova dotknout citlivých míst na vaší životní cestě – takových, která aktuálně souvisí s vaší přítomností a tím, co v ní řešíte, hledáte nebo přehlížíte.

b3lineicon|b3icon-lifebuoy||Lifebuoy

S.O.S. program

Program pro ty, kteří se ocitli v nepříznivých životních podmínkách či sociální nouzi a chápou, že být obviňující obětí nikam nevede. Je-li to váš případ a myslíte-li si, že vám náš program může být pomocí, dejte o sobě vědět. Bude-li to oboustranně prospěšné, pomoc se najde.

“Miluji Magnólie! Pro jejich charakteristickou vlastnost vydat svou plnou krásu bez otálení, bez zaváhání a potřeby čehokoliv dalšího. Na holých větvích, v čase kdy se vše probouzí, darovat světu svou plnou krásu a jedinečnou vůni… Myslím, že takový by měl být i člověk. Bezpodmínečný a otevřený, voňavý svou touhou po Světle. Proto je cílem mé práce s lidmi snaha přivést je k vnímání sebe sama, své krásy a jedinečnosti. K pochopení a tím osvojení si schopnosti vzít svůj život do svých rukou. Pomoci jim nastolit nové a tím překonat cokoliv, co jejich kráse překáží…”

Rafael

COLOROLOGIE® 
“Přiznej si svou Barvu”.

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Colorologie® - Život jazykem Barev

Prostá a jednoduchá definice Colorologie®? Zkusím to takto: Pokud Astrologie využívá pro interpretaci aspektů týkajících se lidského života symbolického jazyka znamení, planet a nebeských světel nebo například Numerologie významu a symboliky čísel, jsou v případě Colorologie® hlavním komunikačním prostředkem Barvy. Jsou univerzálním jazykem Života, který se týká každého z nás. Colorologie® vyhodnocuje až 21 barev, které jsou doslova klíčem k zapomenutému, aktivnímu i dřímajícímu. Může zidentifikovat jakýkoliv stav či rozpoložení, které je ve vás opravdu živé, činné a právě tím čitelné pro vaše vlastní pochopení. Nejde o to, čemu všemu rozumí ten, kdo nabízí jakoukoliv službu. Jde  o to, zda se umí potkat s vaším vědomím. Colorologie® k tomu může být nástrojem. Ostatně, ničím jiným ani není.

b3lineicon|b3icon-key||Key

Colorologie® - klíč k lidské osobnosti

Colorologie® je klíčem k uchopení okolností panujících v nás i okolo nás, v našich vztazích a vůbec všem, co formuje roviny naší existence. Je nástrojem osobního růstu, sebepoznání i uzdravení. Skrze osobně učiněné barevné volby lze rozklíčovat jak fyzickou pohodu a zdraví, tak i mentální a duševní rozpoložení. V neposlední řadě Colorologie® odemyká pohled na nejvnitřnější podstatu tazatele, díky čemuž vyplývá do popředí vše, co se daného člověka týká jak v rovině potenciálu, tak v rovině překážek, které si před sebe klade – tím, jaký je či není.

COLOROLOGIE®
“Za Barvami tvého já, člověče”

b3lineicon|b3icon-quill||Quill

Colorologie®:

“PROČ BARVY? JSOU JAZYKEM ŽIVOTA!”

Barvy jsou něčím, co zná, vidí a vnímá naprosto každý. Díky tomu je snazší názorově se setkat a pochopit se, neboť to, co se nazývá sdílením životní pravdy, řekněme, není výsadou nějakého směru, učení, nauky ani víry, náboženství či hnutí, ale schopnosti ryzího vnímání. Touto schopností disponuje každý člověk a Barvy jsou něčím, co se dotýká vnímání každého člověka. A nejen jeho. Jsou tedy nejen ideálním nestranným jazykem, ale především jedinečným svědectvím o Životě samotném.

b3lineicon|b3icon-bulb-gear||Bulb Gear

Colorologie®:

“BARVY JSOU VIBRACE A PROJEV SVĚTLA”

Lidská bytost je ve své podstatě tvořena také určitým druhem Světla. Proto je přirozené, že její vztah k určitým Barvám vyjadřuje vztah k určitým frekvencím Světla. Možná to zní poeticky, ale je to víc než jen poetické. Je to zákonitost vyjádřená obrazným popisem. Každý člověk vyzařuje určitou kvalitu energie. Ta je součtem všech jeho aspektů a rovin. Tato energie ve svých projevech nabývá také určitou Barvu. Proto člověka jeho Barevné volby charakterizují a vyjadřují. Nejednou každý z nás slyšel například konstatování, “No, ty jsi se tedy vybarvil!”. I u Barev platí známá parafráze, “Řekni mi jaká Barva se ti líbí a já ti povím, jaký jsi!” U Colorologie® to platí doslova!

FAQ

Často kladené otázky

et|icon_question_alt|

Jak a kde mohu konzultaci absolvovat?

Prostor pro jakákoliv setkání, včetně konzultací, zastřešuje zpravidla EUVIGRA, která je výchozím bodem a místem Rafaelova působení a práce s lidmi. EUVIGRA sídlí na pomezí Vysočiny, v Červeném Hrádku u Nové Říše na Vysočině. Jinou formou jsou pak konzultace pořádané na různých místech, kde je pak třeba termín sjednat s organizátorem akce či události či u pověřené osoby, která je u takové akce vždy uvedena s kontaktem.

et|icon_question_alt|

O čem konzultace je?

Rafaelův přístup se zakládá na skutečnosti, že jediný podstatný okamžik je ten, který právě prožíváte tam, kde jej prožíváte. V něm leží veškeré odpovědi i veškerá řešení. První krok tedy spočívá v tom, pomoci vám v souvislostech pochopit co a proč se děje. Díky tomu lze snáze uchopit to, odkud to pramení a zcela jasně rozpoznat, kam to vede či povede. Zbytek je na vaší svobodné vůli a schopnosti činit volby nasledované rozhodnutím a skutkem.

et|icon_question_alt|

Vím, že potřebuji vyčistit minulost...; může Rafael pomoci?

Součástí Rafaelova působení není snaha vracet člověka do minulosti ani uměle cokoliv vytahovat, čistit či jakkoliv kohokoliv vést ke znovuprožívání čehokoliv, co je s minulostí spojováno. Tento princip není součástí Rafaelovy praxe a shledává jej jako škodlivý a člověku překážející. Rafaelovo slovo vede člověka k jeho podstatě a tím tedy plně bdělé přítomnosti, která jediná v sobě chová klíč k čemukoliv.

et|icon_question_alt|

Mohu konzultaci darovat?

I když nepochybujeme o dobrém a často i oprávněném úmyslu, Rafael takové konzultace neumožňuje. Základem jakéhokoliv postupu vpřed je potřeba toho, koho se týká, nikoliv toho, kdo přihlíží zvenčí. Jen ten kdo hledá najde a tak byť může být vaše starost o druhého ryzí a upřímná, neměla by pro někoho kdo nehledá smysl. Nakonec by se obrátila proti vám. Pokud chcete pomoci, dejte dotyčnému člověku odkaz na naše stránky a ponechte na něm, jak se rozhodne. A pokud vám právě teď běží hlavou, „No to on/ona kdyby to četl/a, tak nepřijde, ale tak by to potřeboval, vím, že by mu to mohlo pomoci,“, pak jste si odpověděli. Potřebu aby přišel/a máte vy, ne dotyčný člověk.

et|icon_question_alt|

Vím, že za mé problémy může mé dětství, rodina, matka, otec, šok v dospívání... Může mi konzultace pomoci?

Za to jak se cítíte nemůže vaše minulost, ani kdokoliv či cokoliv co jí bylo součástí. To je největší omyl, který živí mnoho terapeutů a konzultantů. Rozhodující je pouze to, jak jste se k čemukoliv, co je součástí vaší minulosti, postavili vy sami. Jaké postoje jste si ve vztahu k minulosti zformovali a jaké jsou ve vás živé. Ony pak formují vaší přítomnost a zkreslují pohled na to, kam kráčíte ve vztahu ke své budoucnosti. Za svůj život jste odpovědni pouze vy a jediného koho lze volat k odpovědnosti jste vy sami. Cesta ke spokojenému životu v přítomnosti tedy nevede přes nutnost jitřit minulost se vším co k ní patří, ale přes nutnost uvědomit si, jak jste se ke všemu, co jste na těchto cestách potkali, postavili. A právě o tom svědčí vaše přítomnost, od které se bude odvíjet vše, co přijde. Středobodem vašeho života jste vy. Ne to co jste udělali nebo neudělali, ani to, co kdo udělal nebo neudělal vám a už vůbec to nemůže být to, co pro sebe vyhlížíte.

et|icon_question_alt|

Mohu konzultaci absolvovat s doprovodem?

Rafael přítomnost u osobních konzultací nedoporučuje a to ani v případě partnera. Proč? Konzultace se dotýká nejniternějších osobních a existenčních aspektů daného člověka a v zájmu zachování otevřeného, upřímného a uvolněného přístupu není žádoucí tyto skutečnosti předčasně sdílet s kýmkoliv dalším. U konzultace týkající se například partnerství jí tito mohou absolvovat společně, avšak pouze za předpokladu, že je to potřeba obou a mají oba potřebu vzájemný vztah řešit. Pokud si jednotlivec potřebuje v rámci vztahu vyřešit sebe, je lépe absolvovat konzultaci individuálně. Přítomnost doprovodných kamarádek či kamarádů Rafael neumožňuje. Pěstovat zvědavost na místo skutečného zájmu se nikdy nevyplácí.

et|icon_question_alt|

Co děti?

Konzultaci mohou absolvovat také děti. V takovém případě, s ohledem na věk dítěte, je výklad svěřen oběma rodičům, Této fázi konzultace není dítě přítomno.
et|icon_question_alt|

Je konzultace hrazena?

Ano, konzultace jsou hrazenou službou. V případě výrazné sociální či existenční nouze lze využít náš “S.O.S. Program”. Informace naleznete na této stránce.

Cenový program nabízených služeb

Aktuálně nabízené termíny
Osobních Konzultací

Žádný aktuální záznam veřejné události.

EUVIGRA.org - Eu Vicus Graliae z.s.

“Život je darovaná příležitost – to ostatní je na nás.”

Rafael

et|icon_pin|

Sídlo / Místo konání

Červený Hrádek u Nové Říše, Vysočina, Česko
> > > Navigovat

et|icon_comment|

Kontakt

+420-7773-0-7194

et|icon_clock|

Dostupnost

Na základě předcházející domluvy. Bez smluveného termínu a ohlášení předem prosím nejezděte, nemusíte být s návštěvou, s ohledem na náš program, úspěšní.